Silk Eyelashes

Silk Eyelashes

İpek Kirpik-Silk Eyelashes

Hizmet ID

Hizmet adı

 

 

Fıyatı

23 İpek Kirpik 3D     180₺
33 İpek Kirpik 3D Aylık bakımı     100₺
34 Günlük Kirpik     30₺
35 Kirpik Boyama     30₺
36 Kaş Boyama     20₺
37 Kaş Düzeltme     20₺
38 Kaş Düzeltme + Boyama     40₺
 

Service ID

Service Name

 

 

Price

23 Silk Eyelash 3D     180₺
33 Silk Eyelash 3D Monthly Care     100₺
34 Daily Lash     30₺
35 Eyelash Coloring     30₺
36 Eyebrow Coloring     20₺
37 Eyebrow Correction     20₺
38 Eyebrow Correction + Coloring     40₺